17 soorten Blockchain Tokens

Van algoritmische tokens tot virtuele financiële activa, er zijn 17 soorten Blockchain-tokens.

 1. Algoritmische tokens

Tokens die een algoritme gebruiken om het aanbod te variëren om de prijs / volatiliteit te stabiliseren, bijvoorbeeld UST (inmiddels opgeheven) een zogenaamde algoritmische stablecoin van het Terra-ecosysteem. Interessant is dat algoritmische tokens verboden zijn door de Dubai Financial Services Authority (DFSA) – de onafhankelijke toezichthouder van financiële diensten die worden uitgevoerd in of vanuit het Dubai International Finance Centre (DIFC) .

 1. Door activa gedekte tokens

Tokens die worden ondersteund door off-chain activa zoals fiat-valuta, landbouwgrondstoffen en edele metalen zoals USD Coin (USDC) en PAX Gold (PAXG).

 1. Crypto-valuta’s

Tokens die kunnen worden gebruikt om producten en diensten te kopen en verkopen of die snel kunnen worden omgezet in ‘cash’, bijvoorbeeld Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH).

 1. Door cryptovaluta ondersteunde tokens

Tokens ondersteund door on-chain activa zoals cryptocurrencies, bijvoorbeeld Wrapped Bitcoin (WBTC).

 1. DeFi-tokens

Tokens die deel uitmaken van Decentralized Finance (DeFi)-protocollen zoals Collateralized Debt Positions (CDP).

 1. DFSA erkende cryptotokens (Dubai)

Tokens erkend door Dubai Financial Services Authority (DFSA) – de onafhankelijke toezichthouder van financiële diensten die worden uitgevoerd in of vanuit het Dubai International Finance Centre (DIFC), bijvoorbeeld Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC) en Ether (ETH).

 1. Vrijgestelde NFT’s (India)

Tokens die zijn vrijgesteld van belasting als NFT’s in India – waarvan de overdracht resulteert in de afdwingbare eigendomsoverdracht van onderliggende materiële activa.

 1. Vrijgestelde virtuele digitale activa (India)

Tokens vrijgesteld van belasting als VDA’s in India – cadeaubonnen en vouchers, mijlen, beloningspunten, klantenkaarten en abonnementen op websites, platforms en applicaties.

 1. Fractionele licenties van intellectueel eigendom (FLIP’s)

Tokens die het geheel of een deel van licenties met betrekking tot auteursrechten, industriële ontwerpen, patenten en handelsmerken vertegenwoordigen.

 1. Governance-tokens

Tokens die houders een stem geven in de ontwikkeling van een project, bijv. Uniswap (UNI).

 1. Niet-fungibele tokens

Tokens die betrekking hebben op off-chain verzamelobjecten en digitale kunst.

 1. Open Blockchain-tokens (Wyoming, VS)

Tokens uitgegeven onder Wyoming, Amerikaanse wet HB0070 – Open blockchain tokens-vrijstellingen bijv. Wrapped Asset Project (WRAP).

 1. Valuta’s met verbeterde privacy

Tokens die standaard privé zijn of waarmee privacyfunctionaliteit kan worden geactiveerd, bijvoorbeeld Monero (XMR). Interessant is dat valuta’s met verbeterde privacy verboden zijn door de Dubai Financial Services Authority (DFSA) – de onafhankelijke toezichthouder op financiële diensten die worden uitgevoerd in of vanuit het Dubai International Finance Centre (DIFC) .

 1. Openbare Blockchain

Tokens die worden gebruikt voor het betalen van vergoedingen voor het gebruik van een openbare blockchain, bijvoorbeeld Ether (ETH).

 1. Beveiligingstokens

Tokens die het eigen vermogen of eigendom van een bedrijf vertegenwoordigen.

 1. Utility-tokens

Tokens die deel uitmaken van een specifieke use case, bijvoorbeeld Filecoin (FIL), de stimuleringslaag van het gedecentraliseerde IPFS-opslagecosysteem.

 1. Virtuele financiële activa (Malta)

Tokens die worden erkend onder de Virtual Financial Assets Act van Malta, bijvoorbeeld Chiliz (CHZ).

 

De levenscyclus van disruptieve technologieën

Revolutionaire technologie met wereldwijde ontwrichting (disruptie) heeft een vreemde maar voorspelbare levenscyclus die begint met een kleine kerngroep van gepassioneerde ontwikkelaars en supporters en uiteindelijk evolueert als de plot van een bestseller. Deze cyclus is te zien in de opkomende technologie die bekend staat als blockchain, maar het gaat nog verder terug en omvat bijvoorbeeld ook mobiele telefonie, internet, sociale media en zelfs digitaal bankieren.  Hieronder staan ​​de stadia die ontwrichtende technologie doorloopt voordat het de eindbestemming van wereldwijde acceptatie bereikt.

 

Ontwikkeling

In de ontwikkelingsfase staat technologie nog in de kinderschoenen en alleen degenen die dichtbij of gepassioneerd zijn over de opkomende technologie, begrijpen echt hoe het werkt en hoe het volledig kan worden benut. Degenen die het begrijpen, worden meestal de ‘early-adopters’ genoemd. Deze early adopters dringen aan op meer begrip, maar vanwege de waargenomen complexiteit van de technologie, ligt de focus van lesgeven op de vereenvoudiging van hoe het werkt in plaats van op de voordelen die de technologie biedt.

 

Desinformatie

Vanwege de pogingen van proces- en systeemeducatie, creëert het een slecht geïnformeerd publiek dat nog steeds gefocust is op de hype van de technologie in plaats van op de use-cases en voordelen. Deze hype-cultuur wordt opgemerkt door bedrijven en oplichters die zonder bijdrage willen profiteren. Deze bedrijven werken er hard aan om gerelateerde buzzwords op te nemen in hun marketing- en aandeelhouderscommunicatie, maar slagen er niet in om nuttige of levensvatbare usecases te bieden.

 

Weerstand

 Instabiliteit en verhoogde waarderingen met projecties op basis van te uitgebreide toekomstvoorspellingen leiden uiteindelijk tot een snelle realisatie van de huidige waarde en de massale daling om de waardering te normaliseren veroorzaakt paniek en wantrouwen in de technologie. Vaak leidt dit voortijdig tot een ongeschoolde ‘grijze zone’-regelgeving en algehele harde verboden in een poging om het publiek veilig te houden ten koste van innovatie. Maar vaker wel dan niet creëert deze regeldruk een negatieve ondertoon die het angstvuur rond de technologie aanwakkert, maar dit dwingt de technologie ook naar de transformationele staat van hervorming. Hervorming In de loopgraven van een ramp zijn veel bedrijven en projecten (vooral degenen die in de hypefase zijn ontstaan) in de steek gelaten of hangen ze aan de draad van een sekte-achtige aanhang van diehard supporters. Vanwege de overweldigende negatieve vooruitzichten werken ontwikkelaars er hard aan om gebruikers aan te spreken door de technologische expertisevereisten van consumenten te minimaliseren door vereenvoudigde interfaces te creëren en tegelijkertijd begrijpelijke voordelen, vertrouwen en beveiligingszaken voor het publiek te promoten.

 

Opnieuw starten 

De branden zijn gedoofd, de markt is gestabiliseerd en de inspanningen van de focusgerichte ontwikkelaars hebben geleid tot een lichte comeback. Nieuwere generaties zien potentiële kansen die leiden tot het creëren van cursussen op universitair niveau voor specialisatie, terwijl particuliere en handvestscholen een beroep doen op de innovatieve ouders om elite te blijven door buitenschoolse lessen aan te bieden die gericht zijn op bruikbaarheid. Bedrijven die zijn gepositioneerd om uit te breiden, gebruiken de nieuwe technologie en training die nu beschikbaar zijn in deze fase om hun team goed op te leiden en de op de markt gebrachte technologie te implementeren.   

 

Massale adoptie 

De winkeliers gebruiken het, het personeel gebruikt het, scholen gebruiken het en uiteindelijk begint de overheid het te gebruiken. Degenen die het voorheen niet gebruikten, gebruiken het nu. De oudere generaties zijn er misschien nog steeds bang voor, of vinden het te verwarrend vanwege de verkeerde selectie van informatie die wordt gepresenteerd op het moment van de eerste onderdompeling tijdens het hoogtepunt van hun interesse. Veel legacy-technologieën worden vervangen door de steeds populairder wordende oplossing, en vaak worden personeelsmiddelen vervangen of functiebeschrijvingen opnieuw gedefinieerd om tegemoet te komen, zodat bedrijven concurrerend en relatief kunnen blijven.  Dus waarom doorloopt disruptieve technologie deze stadia? Waarom spring je niet van ontwikkeling naar massale acceptatie? Het is volkomen onbedoeld, maar logisch. In de vroege stadia zijn ontwikkelaars hypergefocust op technologie, maar zoals de meeste technologie is het gebouwd voor de technisch onderlegde door de technisch onderlegde. Vanwege de omvang van de disruptie zullen voorstanders van traditionele technologieën en processen verkeerde informatie verspreiden waarvan zij denken dat het waar is, dit veroorzaakt onrust onder supporters. De uitkomst van de eerste strijd is over het algemeen wreed voor de nieuwe technologie, omdat deze minder aanhangers heeft en op nieuw grondgebied vecht. Dit bloedbad geeft de technologie de tijd om de strategie te hergroeperen en te heroverwegen en na te denken over wat wel en niet werkte en waarom. Deze nieuw gevonden informatie leidt tot een doorstart die veel meer geaccepteerd wordt en uiteindelijk leidt tot massale acceptatie.

 

Wat is herbalanceren en hoe werkt het?

Ben je wel eens in de situatie gekomen dat je niet op tijd hebt verkocht, of dat je geen geld meer over hebt op het moment dat je goedkoop kan inkopen, dan helpt herbalanceren je met:

 • Meer rendement op de lange termijn (meer coins of meer Dollars)
 • Tijdig rendement nemen
 • Stress wegnemen, en daardoor je rust terug

Wat is herbalanceren?

Het herbalanceren van een beleggingsportefeuille is het terugbrengen van de verdeling tussen bijvoorbeeld crypto’s en stabiele coins tot de gewenste of originele verhouding.

Onder stabiele coins verstaan wij Dollars, Euro’s of bijvoorbeeld Ponden. De koers van crypto kan sterk schommelen. Door deze schommelingen kan de weging van een bepaalde categorie binnen de portefeuille gaan afwijken ten opzichte van de oorspronkelijke gewenste weging.

Een voorbeeld

Dit leggen we uit aan de hand van een voorbeeld. Stel je voor dat je hebt gekozen voor een neutraal risicoprofiel. Het risicoprofiel bestaat standaard voor 50% uit crypto’s die meer en minder waard kunnen worden en voor 50% uit stabiele coins, met een stabiele waarde, zoals de Dollar.

Je start met een totale waarde van 10.000 dollar. De markt zit in een positieve trend en het beleggersvertrouwen stijgt. Hierdoor is jouw portfolio nu 11.000 dollar waard. Je crypto (Ethereum in dit geval) is gestegen van 5.000 naar 6.000 dollar. Als je dat afzet tegen je totaal portfolio in procenten, zie je dat de crypto’s 55% van jouw portfolio zijn geworden en de stabiele coins 45%. Want die zijn tenslotte stabiel en hierdoor blijft de waarde, in dit geval 5.000 dollar, gelijk.

Het kan dan tijd zijn om te herbalanceren. Dit doe je door je portfolio weer naar de originele verdeling te brengen. Je verkoopt een gedeelte Ethereum zodat uiteindelijk jouw gewenste 50% / 50% verdeling weer is gerealiseerd. Het gemaakte rendement is nu omgezet naar stabiele coins.

Gebeurt hierna het tegenovergestelde, namelijk dat de koers daalt, dan zal de verhouding van stabiele coins ten opzichte van je totale portfolio niet meer in lijn liggen met de afgesproken strategie. Weer tijd om te herbalanceren dus! Je brengt je portfolio weer in de originele verhouding en koopt dus Ethereum van een deel van de aanwezige stabiele coins. Op deze manier roam je je winsten tijdig af bij een stijging, en kun je altijd inkopen bij een daling.

Maar wanneer ga je herbalanceren?

Er zijn verschillende manieren om te herbalanceren. Zo kun je periodiek herbalanceren, en stel je in dat je bijvoorbeeld iedere week, maand of kwartaal herbalanceert.

Je kunt ook herbalanceren aan de hand van een bandbreedte. Je kiest er dan voor om te herbalanceren wanneer de verhouding meer afwijkt dan gewenst, bijvoorbeeld bij een afwijking van meer dan 10%.

Daarnaast kun je herbalanceren na het inleggen van nieuw vermogen of wanneer je vermogen onttrekt.

Bij House of Investing kun je kiezen om de handmatige herbalanceer tool met signalen te gebruiken of om het door House of Investing geautomatiseerd te laten uitvoeren.

Op ons zelf ontwikkelde platform is herbalanceren heel toegankelijk en makkelijk voor iedereen. Neem eens een kijkje en start met het gratis abonnement jouw eerste herbalanceer ervaring. Na het inrichten van jouw portfolio zie je direct welke acties er nodig zijn om weer in balans te komen.

Deze methode hebben wij niet zelf bedacht, maar het is een beproefde methode welke wordt gebruikt door veel vermogensbeheerders en nu dus ook voor jou beschikbaar is!

Dus! Schrijf je hier gratis in en probeer gratis het platform.

Blockchain-technologie: The next big thing in commercieel vastgoed?

Blockchain-technologie wordt meer en meer geadopteerd en aangepast voor de commerciële vastgoedsector (CRE).

CRE-managers ontdekken dat op blockchain gebaseerde smart contracts een veel grotere rol kunnen gaan spelen in hun branche.

Blockchain-technologie kan mogelijk kernactiviteiten van CRE transformeren, zoals:
1. Zoekproces voor onroerend goed verbeteren
2. Versnelling van due diligence onderzoek
3. Vergemakkelijk verhuur/verpachting en daaropvolgend beheer van onroerend goed en cashflow
4. Slimmere besluitvorming mogelijk maken
5. Transparant en relatief goedkopere eigendomstitelbeheer
6. Een efficiëntere verwerking van financiering en betalingen mogelijk maken

De belangrijkste aspecten bij het evalueren van een crypto-project

Er zijn de afgelopen jaren zoveel projecten in de crypto-space ontstaan (en weer verdwenen), dus het is essentieel om te weten waar je op moet letten om de potentie te ontdekken voordat je investeert.

Dit zijn de belangrijkste aspecten bij het evalueren van een project:

1. Visie

Vind projecten met een duidelijke waardepropositie.

– Wat is de langetermijnvisie van het project?
– Wat voor problemen lost het op?
– Komt het algoritme van de gebruikte blockchain overeen met de oplossing van het project.. (schaalbaarheid, interoperabiliteit, gebruikers, kosten)
– Biedt het waarde aan een specifieke gebruikersgroep?
– Zijn de voordelen duidelijk en meetbaar?
– Is de token echt nodig?

2. Marktpotentieel

Controleer of er voldoende vraag is.

– Hoeveel potentiële gebruikers zijn er?
– Hoeveel concurrenten zijn er?
– Is er potentieel om een ​​bestaande markt te verstoren?
– Wat zijn de USP’s van het project?

3. Tokenomics

– Biedt de token waarde voor alle stakeholders?
– Heeft de token nut?
– Zijn er prikkels op lange termijn om de token vast te houden?
– Worden vroege investeerders en gebruikers goed beloond?
– Is de tokenverdeling eerlijk?
– Is de uitvoering van levering adequaat aan de roadmap en tokenomics uit de white paper?

4. Team & Adviseurs

Zoek of het team de uitvoeringscapaciteit heeft.

– Heeft het team voldoende ervaring?
– Voor welke projecten hebben teamleden in het verleden gewerkt?
– Hoe hebben deze projecten gepresteerd?
– Hoe ervaren zijn de adviseurs?
– Wat brengen de adviseurs in het project?

5. Gemeenschap

Controleer de grootte en activiteit van de community.

– Wat is de adoptiegraad?
– Hoe groot zijn de sociale accounts van het project (Telegram, Twitter, Discord)?
– Hoe actief en betrokken zijn de leden van de gemeenschap?
– Is er een soort hype?

6. Roadmap

Een project moet een roadmap hebben met daarin een gedetailleerd plan en mijlpalen voor de komende 24 maanden.

– Bevat de roadmap een duidelijke strategie en is deze realistisch?
– Hoe heeft het team tot nu toe hun roadmap waargemaakt?
– Controleer de activiteiten op Github
– Doen ze aan goede marketing?

7. Donateurs en partners

Zoek naar projecten die worden ondersteund door “VC-bedrijven” van het hoogste niveau welke partnerschappen hebben met spelers uit de markt.

– Wie zijn de huidige donateurs?
– Wat zijn de huidige samenwerkingsverbanden?
– Wat is hun drive om te investeren in het project?

Zo doen wij dit ook bij House of Investing.

Succes met het doen van je eigen onderzoek (DYOR)!

Heb je zelf misschien nog waardevolle aanvullingen op bovenstaande? Of heb je vragen, laat het ons weten, wij helpen je graag verder!

Wij maken moeilijk makkelijk voor je!

Is er nog wat te verdienen met crypto?

Ons antwoord: Zeker! Je kan verschillende strategieën toepassen die je zowel handmatig uitvoer of zelfs geautomatiseerd laat uitvoeren. Wij leren jou hier alles over en stellen het desgewenst zelfs voor jou in.

Hier alvast 1 mogelijkheid om ook nu geld te verdienen.

Automatisch handelen

Heb jij al eens nagedacht over automatisch handelen? De computer doet dan het werk voor jou middels onze slimme software. Zonder emotie kan je dan proberen iedere dag wat bij te verdienen. In de grafiek zie je een voorbeeld wat een abonnee met €5000 inleg heeft verdiend in de periode van 3 maanden.

Multi-currency-bot

(Natuurlijk bieden behaalde resultaten geen garantie voor de toekomst)

Vind jij dit interessant en wil je meer weten over investeren in crypto, neem gerust contact met ons op!

Ethereum merge komt dichterbij

De langverwachte merge op het Ethereum (ETH) netwerk komt steeds dichterbij. Er wordt een aantal veranderingen aangebracht waardoor Ethereum behoorlijk interessant kan worden voor zowel investeerders als gebruikers.

Ethereum merge

Op dit moment is de verwachting dat de merge ergens in september zal plaatsvjnden. Deze update is een van de meest omvangrijke uit de blockchainhistorie en dat is niet zonder reden. De update kan bovendien een positieve invloed hebben op de prijs, omdat investeerders verwachten dat het gebruik van deze blockchain zal toenemen.

Zo zal volgens het rapport van Citigroup het energieverbruik van het Ethereum netwerk met 99,95% kelderen. Dat heeft alles te maken met het feit dat het netwerk zal verhuizen van een proof-of-work (PoW) consensus model naar een proof-of-stake (PoS) consensus model. In de basis betekent dit dat het minen van ether tokens verleden tijd zal zijn met een drastische vermindering van het energieverbruik als gevolg.