Verantwoord investeren op de (middel)lange termijn? Gebruik de methode herbalancering in combinatie met stablecoins!

Voor de methode herbalancering maken wij gebruik van stablecoins als veilige stabiele haven voor je portfolio. Deze veilige haven dient als reserve voor het afroamen van winsten bij stijgende koersen, of juist het bijkopen van crypto bij dalende koersen. Meer weten over deze methode? Kijk dan vooral even dit filmpje.

Maar is de stablecoin wel echt stabiel?

Afgelopen weken hebben zich enkele incidenten voorgedaan welke impact kunnen hebben op de werking en waarde van de stablecoins, in het bijzonder USDC en BUSD.

Als HOI vinden wij het belangrijk jullie te informeren over de situatie. We beginnen met de uitleg en de werking van stablecoin:

Wat is een Stablecoin?

Een stablecoin is een type cryptocurrency dat is ontworpen om stabielere prijzen te hebben in vergelijking met andere cryptocurrencies zoals Bitcoin of Ethereum, die bekend staan om hun hoge volatiliteit. In tegenstelling tot andere cryptocurrencies die geen onderliggende activa hebben, worden stablecoins gedekt door andere activa zoals fiat-valuta’s, obligaties of grondstoffen,

maar ook andere cryptocurrencies zoals Bitcoin. Voor investeerders is het doorgaans van belang dat stablecoins daadwerkelijk 1-op-1 door achterliggende valuta worden gedekt. Dit omdat hiermee mogelijke problemen met de dekking van de coins tot een minimum beperkt worden. Stablecoins waarbij de reserve volledig uit de achterliggende activa bestaat worden daarom door de meeste investeerders als een veiligere optie gezien.

 

Verwerking en beheer

Het beheer van stablecoin wordt doorgaans door een onafhankelijke partij uitgevoerd. In het geval van USDC is dat Circle, voor BUSD is dit PAXOS, beide instanties zijn gevestigd in Amerika.  

Het beheer bestaat uit oa:

          Zorgdragen voor 1-op-1 koppeling met achterliggende activa (pegging)

          Uitgifte of wissel van de stablecoin naar andere currencies zoals fiat of crypto (resp. minting/settling/burning)

          Zorgdragen voor het risico- en portfoliomanagement van de achterliggende activa

 

Risico’s

Ondanks dat er een aantal stablecoins bestaan waarbij beweerd wordt dat deze gekoppeld zijn aan de Amerikaanse dollar, zijn er maar weinig die ook daadwerkelijk hun volledige reserve in dollars hebben staan.

 

De grootste stablecoin, “Tether” (Hongkong), heeft hier een hele hoop kritiek over gekregen, onder andere omdat er geluiden waren dat (een deel van) hun reserves werd geherinvesteerd in langlopende vorderingen, zoals schuldpapier en onroerend goed. Tether gaf vorig jaar in hun maandelijks rapport aan hun schuldpapier zonder verlies te hebben verkocht.

 

Maar ook voor “USDC”, de stablecoin van Coinbase en Circle (beide US), bleek vorige week dat de belofte van 1-op-1 dekking met de dollar een fabeltje te zijn. Dergelijke onthullingen kunnen een zeer grote impact hebben op het imago van een stablecoin. En in tijden van angst, onzekerheid en wantrouwen (FUD), kan dit leiden tot plotselinge grootschalige wissels en/of opnames. Daar komt bij dat door de invloed van social media, verdachtmakingen of feitelijke bekendmakingen al snel kunnen leiden tot zogeheten “bankruns”. In deze situaties kan het voorkomen dat de uitgever/verwerker van de stablecoin niet direct aan de grote vraag kan voldoen, helemaal als de achterliggende activa niet direct beschikbaar is. Bijvoorbeeld omdat deze activa gedeeltelijk bestaat uit obligaties, grondstoffen of erger nog: onroerend goed of cryptocurrencies.  

 

Bovendien is de snelgroeiende cryptocurrency markt een doorn in het oog van de traditionele financiële wereld. Elk schandaal is daarom een reden voor de regulerende instanties om in te grijpen. In het bijzonder omdat cryptocurrencies zich niet houden aan landgrenzen en de wetgeving binnen die landgrenzen.

 

BUSD

Een dergelijke situatie heeft plaatsgevonden met de stablecoin BUSD (BinanceUSD). Dit is een stablecoin van de crypto exchange Binance welke wordt beheerd en verwerkt door PAXOS (US) in samenwerking met verzekerde Amerikaanse Banken. Met ingang van 21 februari 2023 is Paxos echter gestopt met de uitgifte van nieuwe BUSD-tokens, zoals voorgeschreven door en in nauwe samenwerking met het New York Department of Financial Services (NYDFS). Paxos Trust, een gereguleerde instelling onder toezicht van de NYDFS en gecontroleerd door een top-vier accountantskantoor, zal BUSD-dollarreserves blijven beheren. Alle BUSD-tokens die door Paxos Trust zijn uitgegeven, worden en zullen altijd 1:1 worden ondersteund met in Amerikaanse dollars luidende reserves, volledig gescheiden en op externe faillissementsrekeningen gehouden.

BUSD-reserves zijn en blijven dus volledig gedekt, aldus de publicatie op de site van Paxos (bron).

 

Onze risicohouding en afweging

 • In een volatiele markt als cryptocurrency is de stablecoin een belangrijke asset
 • Het aanbod van stablecoins is beperkt
 • Wij kiezen voor de stablecoins met de beste trackrecords
 • Wij monitoren dagelijks de social media en reguliere media op publicaties
 • Wij controleren de authenticiteit van de bron en de publicatie
 • Wij informeren onze leden over het risico en impact
 • Wij stellen samen met onze leden vast wat de mogelijke stappen zijn

 

Bevindingen/afwegingen zijn:

 • Thans zijn er geen sterkere alternatieven voor stablecoins dan USDT, USDC en BUSD
 • USDC verloor tijdelijk z’n koppeling met de dollar door de bankrun en later het faillissement van Silicon Valley Bank (SVB).
 • Ondanks dat BUSD niet meer wordt uitgegeven, staat de verwerker garant volgens hun officiële publicatie, dat elke in omloop zijnde BUSD nog volledig gedekt is.
 • Paxos wordt geaudit door oa NYDFS (New York Department of Financial Services)
 • Paxos heeft de aanwezige reserves verspreidt over een aantal Amerikaanse banken, waaronder het failliete Signature Bank.
 • Maandag is officieel bekend gemaakt dat de overheid van Amerika, zowel SignatureBank als SVB heeft overgenomen om de rekeninghouders te beschermen.
 • De CEO van Binance, ook wel “CZ” genoemd, tweette afgelopen zondagnacht, dat hij gezien de omstandigheden in de US, 1 miljard aan BUSD heeft omgezet naar oa Bitcoin, Ethereum en Binance Token (BNB)

 

Onze conclusie is:

Er zijn geen betere alternatieven voor USDT, BUSD en USDC

 • USDT is de grootste met de langste trackrecord en wordt geaudit door BDO, één van ’s werelds grootste accountantskantoren. Uit de jaarrekening blijkt dat de meeste van zijn reserves in geldmiddelen en kasequivalenten zijn, waaronder Amerikaanse obligaties, geldmarktfondsen en banktegoeden. Er is geen blootstelling voor eventueel verlies bekend bij eerdergenoemde Amerikaanse banken.
 • BUSD wordt weliswaar niet meer nieuw uitgegeven, maar het beheer en verwerking van BUSD naar Fiat blijft mogelijk en de reserves van de tegoeden zijn geldmiddelen en kasequivalenten. Er is voor zo ver bekend geen blootstelling voor eventuele verliezen bij eerdergenoemde banken.
 • USDC is wel blootgesteld aan schade/verlies door aanhouden van een klein gedeelte van hun cashreserve bij SVB. Hierdoor was er sprake van een moment (11 maart) dat de stablecoin zijn koppeling met de dollar verloor (-10%). Inmiddels er de koers weer zo goed als gelijk aan de USD.
 • Er is op Binance ook een markt voor EUR. Deze markt is zeer klein en kan niet handelen met elke cryptocurrency.
Dienstverlening House of Investing